Blomlåda
 
 

I arbetet med att miljöcertifiera Stockholms universitet skall institutionerna sammanställa en miljöenkät där olika frågeställningar redovisas.

 Miljö-enkät (193 Kb) och motvarande lagrum redovisas på PDF-dokumenten nedan:

 

SFS 1998:808  Miljöbalk (248 Kb)
SFS 2011:847  Förordning om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster (111 Kb)
SFS 2009:1  Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor (63 Kb)
SFS 2009:907  Förordning om miljöledning i statliga myndigheter (44 Kb)
SFS 2011:318  Avgasreningslag (40 Kb)
SFS 2011:318  Avgasreningslag, rättelse (22 Kb)
SFS 2011:847   Förordning om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtjänster (75 Kb)
 ISO 14001  http://sv.wikipedia.org/wiki/ISO_14001

 

Lokala avfallsrutiner vid Stockholms universitet