Johan Kuylenstierna, ny hedersdoktor och en av årets sommarpratare i P1, föreläser om: “Personal reflections from 25 Years of Bridging Science and Policy”.
Datum: 8 december kl 10:00
Plats: Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Frescati.

I samband med årets promovering är Johan med i ett samtal om: 

Can we be climate refugees tomorrow?
Datum: 28 september 2017 12:00 - 28 september 2017 13:00
Plats: Hörsal 10, hus E, Södra huset, Stockholms universitet.

Johan utsågs till hedersdoktor för sitt framgångsrika arbete att analysera och på ett inspirerande sätt kommunicera kunskap om globala miljö- och utvecklingsfrågor, med särskilt fokus på vatten- och klimatfrågor. Han är adjungerad professor vid Institutionen för naturgeografi, med specialisering mot internationella vattenresurser, och Executive Director vid SEI, en av världens främsta tankesmedjor inom miljö- och hållbarhetsområdet. Kuylenstierna rankades som ”Sveriges miljömäktigaste” 2014.

Johan Kuylenstierna
Johan Kuylenstierna