Institutionen för naturgeografi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten, med ca 135 anställda och ca 2 000 studenter per läsår. Undervisningen är inriktad mot geografi, geovetenskap, biogeovetenskap samt miljövård. Våra fem forskningsenheter är: Biogeografi och geomatik, Klimatvetenskap och kvartärgeologi, Miljö, resursdynamik och förvaltning, Geomorfologi och glaciologi samt Hydrologi, vattenresurser och permafrost. 

Projektbeskrivning
Vi söker en doktorand som kommer att arbeta med integrerad modellering av isvolymförändringar i Dronning Maud Land, Antarktis. Anställningen finansieras genom ett anslag från Vetenskapsrådet till det internationella forskningskonsortiet MAGIC-DML. Doktoranden kommer att använda en numerisk inlandsismodell för att undersöka volymförändringar av den Östantarktiska inlandsisen sedan det sista glaciala maximat (LGM). I undersökningen integreras modelleringen med fältdata från Östantarktis, som bland annat kommer från omfattande datainsamling från Dronning Maud Land (DML) inom andra delar av MAGIC-DML projektet. I nära samarbete med den externa handledaren Dr. Rogozhina’s forskargrupp, vilken ansvarar för implementering av en automatisk kalibreringsmodul samt en högupplöst modell för undersökningsområdet, och tillsammans med MAGIC-DML-forskare som ansvarar för insamlandet av fältdata som kvantifierar inlandsisens tidigare tjocklek, skall doktoranden använda en transient modell för att förstå kopplingar mellan klimatvariationer och inlandsisens volymförändringar i Antarktis. Den numeriska modell som används är en nyutvecklad version av inlandsismodellen SICOPOLISwww.sicopolis.net. Doktoranden ansvarar för en ismodelleringsanalys på kontinentskala som omfattar insamling av randvillkor och data, osäkerhetsanalyser av data, känslighetsanalyser av rekonstruktioner för parametervärden (modellparametrar, klimatparametrar) och modellkalibrering, i syfte att kunna presentera den mest realistiska inlandsisrekonstruktionen för LGM. Doktoranden kommer att arbeta nära dr. Irina Rogozhina och hennes modelleringsgrupp, och förväntas tillbringa en del av doktorandtiden vid University of Bremen (MARUM). Förväntat startdatum är den 1 mars 2018 (förhandlingsbart).

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

För särskild behörighet gäller den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i ämnet naturgeografi. För att antas till denna doktorandanställning behöver du ha avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, i geovetenskap, miljövetenskap eller annan relevant natur- eller teknikvetenskap.

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. 

Urval 
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Vi söker en kandidat som har en bakgrund i geovetenskap, fysik eller annan relevant naturvetenskaplig utbildning, i kombination med dokumenterad kunskap i GIS, matematik samt datorvetenskap. Det är vidare meriterande om kandidaten är förtrogen med forskningsfält inom klimatvetenskap, glaciologi, miljömodellering samt geomorfologi.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se.

Anställningsvillkor 
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av professor Arjen Stroeven, tfn 070 570 2810, arjen.stroeven@natgeo.su.se. Information om inlandsismodellering lämnas av dr. Irina Rogozhina, tfn +49 177 2782579, irogozhina@marum.de.

Upplysningar om anställningen lämnas av HR-ansvarig Susanna Blåndman, susanna.blandman@natgeo.su.se

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet 
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Sista ansökningsdag: 2017-09-30

Länk till den här sidan http://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-SU/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=3803&rmlang=SE