Institutionen för naturgeografi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten, med ca 135 anställda och ca 2 000 studenter per läsår. Undervisningen är inriktad mot geografi, geovetenskap, biogeovetenskap samt miljövård. Våra fem forskningsenheter är: Biogeografi och geomatik, Klimatvetenskap och kvartärgeologi, Miljö, resursdynamik och förvaltning, Geomorfologi och glaciologi samt Hydrologi, vattenresurser och permafrost.  

Ämne/ämnesbeskrivning
Kvartärgeologi och geomorfologi

Arbetsuppgifter
Undervisning på grundnivå och avancerad nivå i kvartärgeologi och geomorfologi, med möjliga bidrag inom undervisningen i marklära och kartografi. I anställningen ingår även egen forskning och handledning av examensarbetare. Administrativa uppgifter och visst utrednings- och utvecklingsarbete ingår i anställningen.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen, eller har motsvarande kompetens, som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.
Den anställde behöver kunna undervisa på svenska direkt från anställningsstart.

Bedömningsgrunder
Under anställningsprocessen kommer lika och särskild vikt att fästas vid graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen.
Viss vikt fästs även vid administrativ skicklighet, skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal samt förmåga att samverka med det omgivande samhället.
Vid i övrigt likvärdiga meriter är följande särskiljande:
- Dokumenterad erfarenhet och kompetens i främst marklära, samt även i kartografi.

Högskolepedagogisk utbildning
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Fakulteten välkomnar ansökningar från kvinnor då flertalet universitetslektorer vid institutionen är män.
Fakultetens kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet: www.science.su.se. Anställningen avser heltid under två år. Önskat startdatum är december 2017 eller januari 2018. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av Steffen Holzkämper, tfn 08-16 49 61, studierektor@natgeo.su.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Petra Nodler, tfn 08-16 22 69, petra.nodler@su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

http://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-SU/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=3953&rmlang=SE