Johan Kuylenstierna är Vd för Stockholm Environment Institute samt Adjungerad professor på Institutionen för naturgeografi vid Stockholms universitet och hedersdoktor vid samma universitet.