Vi är norra Europas största geoinstitution med en lång tradition av forskning och utbildning. Våra undervisningsämnen är geovetenskap, geografi, biogeovetenskap och tvärvetenskaplig miljövård.

Vår forskning handlar om polara miljöer, klimatförändring, landskapsutveckling, mark- och vattenresurser, landskapsanalys, fjärranalys och GIS samt miljö- och resursdynamik.

Vi bedriver fältbaserad forskning vid två forskningsstationer, en i Kebnekaisefjällen (Tarfala forskningsstation) och en i Grekland (Navarino Environmental Observatory).

Följ med oss på spännande kunskapsresor!


Studenter berättar om sina studier hos oss

Geovetenskap vid Stockholms universitet