Alla utbildningar

Varmt välkommen att läsa några av våra utbildningar

Vår utbildning handlar om växelverkan mellan miljö och samhälle, miljöförändringar i lokal och global skala samt dessa förändringar i olika tidsskalor. Hos oss är avancerad utbildning och forskning inriktad mot tvärvetenskaplig miljövård, klimatförändringar och landskapsutveckling, mark- och vattenresurser, landskapsanalys, GIS, fjärranalys och polara miljöer.

Kursutbud Vt 2018

Under vårterminen 2018 ger vi följande kurser. Sista anmälningsdag är den 16 oktober.

Sista anmälningsdag till våra masterprogram som startar Ht 2018

Anmälningsperioden för våra internationella masterprogram är den 17 oktober 2017 till den 15 januari 2018. Denna anmälningsperiod gäller samtliga sökanden. Notera även information om anmälan och ansökningshandlingar under respektive program.