Alla utbildningar

Varmt välkommen att läsa några av våra utbildningar

Vår utbildning handlar om växelverkan mellan miljö och samhälle, miljöförändringar i lokal och global skala samt dessa förändringar i olika tidsskalor. Hos oss är avancerad utbildning och forskning inriktad mot tvärvetenskaplig miljövård, klimatförändringar och landskapsutveckling, mark- och vattenresurser, landskapsanalys, GIS, fjärranalys och polara miljöer.

Sen amälan stänger för kurser Vt 2018

Har du missat att anmäla dig till vårens kurser? Den 15 december öppnar sen anmälan för kurserna nedan. Sen anmälan beräknas stänga den 8 januari.