Examensarbete i miljövård, miljöanalys och fysisk planering, 30/45/60 hp är de avslutande kurserna på masterprogrammet i miljövård och fysisk planering, alternativt fristående kurs.

Kursen består av ett självständigt utfört forsknings- eller utredningsprojekt formulerat i samarbete med en handledare vid institutionen. Arbetet skall redovisas skriftligt i form av en vetenskaplig uppsats och muntligt på ett seminarium.

Behörighet
Kunskaper motsvarande kandidatexamen, samt minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom för arbetet relevant ämnesområde. Engelska B eller motsvarande.

Programansvarig och kontaktperson
Peter Schlyter
E-post: peter.schlyter@natgeo.su.se

Anmälan / Kursplan
Var ute i god tid! Följ instruktionerna för kontrakt och tidsplan. Kontakta en lärare direkt som kan vara lämplig som handledare för ditt ämnesval och programansvarig för att diskutera ditt ämnesval.

GE9006 Examensarbete i miljövård, miljöanalys och fysisk planering, 30 hp - Kursplan
GE9007 Examensarbete i miljövård, miljöanalys och fysisk planering, 45 hp - Kursplan
GE9008 Examensarbete i miljövård, miljöanalys och fysisk planering, 60 hp - Kursplan