Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi 30/45/60 hp är de avslutande kurserna för våra masterprogrammen i naturgeografi och kvarärgeologi alternativt fristående kurs.

Kursen består av ett självständigt utfört forsknings- eller utredningsprojekt formulerat i samarbete med en handledare vid institutionen. Arbetet skall redovisas skriftligt i form av en vetenskaplig uppsats och muntligt på ett seminarium.

Behörighet
Kunskaper motsvarande kandidatexamen, samt minst 30 hp på avancerad nivå inom för arbetet relevant ämnesområde. Engelska B eller motsvarande.

Kontakta din programansvarig

Geomatik med fjärranalys och GIS
Ian Brown
E-mail: ian.brown@natgeo.su.se

Glaciologi och polara miljöver
Arjen Stroeven
E-post: arjen.stroeven@natgeo.su.se

Hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser
Steve Lyon
E-post: steve.lyon@natgeo.su.se

Kvartärgeologi och klimatutveckling
Stefan Wastegård
E-post: stefan.wastegard@geo.su.se

Landskapsekologi
Maricela de la Torre-Castro
E-post: maricela@natgeo.su.se

Naturgeografi och kvartärgeologi
Stefan Wastegård
E-post: stefan.wastegard@geo.su.se

Anmälan / Kursplan
Var ute i god tid! Följ instruktionerna för kontrakt och tidsplan. Kontakta en lärare direkt som kan vara lämplig som handledare för ditt ämnesval och programansvarig för att diskutera ditt ämnesval.

GE9009 Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi, 30 hp - Kursplan
GE9010 Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi, 45 hp - Kursplan
GE9011 Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi, 60 hp - Kursplan