Svalbard

Geovetenskap är läran om planeten Jorden. Processer som verkar i berget, luften och vattnet och på jordens yta studeras med ett tidsperspektiv från millisekunder till hundratals miljoner år. Som geovetare studerar du också vårt föränderliga klimat, naturens kretslopp och hur olika processer påverkar det samhälle vi lever i dag. Du lär du dig att se samband i naturen och vad som händer när människan påverkar sin livsmiljö.

Många geovetare arbetar med geografiska informationssystem, natur- och miljövård, miljöövervakning, samt naturresurs- och samhällsplanering inom till exempel kommuner, länsstyrelser eller statliga myndigheter som Räddningsverket, Vägverket, Statens geologiska undersökningar, Statens geotekniska institut, SMHI och Naturvårdsverket. Som geovetare är dina kunskaper viktiga vid anläggningsarbeten, miljöutredningar och geovetenskapliga riskanalyser. Du kan också komma att arbeta med globala miljöfrågor som rör klimatet, vattenförsörjning och naturkatastrofer eller prospektering av bergarter, mineral, malmer, olja, gas, grundvatten, torv och jordarter.

Du som är intresserad av att läsa geovetenskap kan antingen läsa vårt tre-åriga kandidatprogram i geovetenskap eller plocka fritt bland fristående kurser. Se länkar till våra kurser och utbildningar i Geovetenskap till vänster. Efter avslutad utbildning blir du geovetare med inriktning mot geologi, maringeologi, geokemi, kvartärgeologi, naturgeografi eller hydrologi.