För en geovetare eller geograf är det viktigt att kunna genomföra och värdera insamling av data från kartor, upprätta geografiska databaser, använda digitala data från myndigheter och andra datakällor. Det är likaså viktigt att kunna sätta in mätserier i sitt sammanhang för analyser, sammanställningar och presentationer med hjälp av geografisk IT. Kursen avser att ge färdighet i att genomföra ett GIS-orienterat projekt i ett avrinningsområde eller en kommun.

Behörighet
Kunskaper motsvarande minst 90 hp i geovetenskap eller geografi eller motsvarande naturvetenskaplig eller teknikvetenskaplig utbildning, vari skall ingå kunskaper motsvarande GIS och fjärranalys, 15 hp (GE4012). Engelska B eller motsvarande.

Kursansvar
Gustaf Hugelius
E-post: gustaf.hugelius@natgeo.su.se

Kursen ges
Ht 2017, 31/10-12/1, dagtid, heltid
Ht 2018, 5/11-18/1, dagtid, heltid

Anmälan
Anmälan / Kursplan