Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om klimatförändringar i ett längre tidsperspektiv. Speciellt behandlas orsaker till klimatvariationer och konsekvenser för miljön. Stor vikt läggs dels vid analys av aktuella forskningsresultat kopplat till dagens internationella klimatpolitik, dels vid samverkan mellan klimat- miljö- och samhällsutveckling. Kursen ingår i Masterprogrammet i globalisering, miljö och social förändring, men kan också läsas som fristående kurs.

Kursinnehållet överlappar delvis med kursen Klimat och samhälle, 15 hp (GE4011) och kursen kan därför inte ingå i examen tillsammans med Klimat och samhälle, 15 hp.

Behörighet
Kunskaper motsvarande kandidatexamen i något av huvudområdena geografi, biogeovetenskap, geovetenskap, miljövetenskap, kulturgeografi, samhällsplanering, ekonomisk historia eller internationella relationer. Engelska B eller motsvarande.

Programansvar
Stefan Wastegård
E-post: stefan.wastegard@geo.su.se

Kursen ges
Ht 2017, 31/10-12/1, dagtid, heltid

Anmälan
Anmälan / Kursplan