Kursen behandlar relativa och absoluta metoder för datering av geologiska bildningar som är upp till 3 miljoner år gamla. Kursens fokus är på nordeuropeiska förhållanden och dateringsmetoder som behandlas är bl.a. radiometriska metoder som kol 14-metoden, luminiscensdatering, kosmogen isotopdatering och tefrokronologi. Undervisningen består av föreläsningar, övningar, projektarbeten samt fältundervisning.

Behörighet
Kunskaper motsvarande minst 90 hp biogeovetenskap, geografi, geovetenskap eller motsvarande. Engelska B eller motsvarande.

Kontakt
Stefan Wastegård
E-post: stefan.wastegard@geo.su.se

Kursplan
Kursplan