Kursen behandlar metoder för biologisk, fysikalisk och kemisk analys av naturliga arkiv för rekonstruktion av kvartära klimat- och miljöförändringar. Både kvalitativa och kvantitativa metoder behandlas.

Behörighet
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande minst 90 hp i biogeovetenskap, geografi eller geovetenskap. Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Kursansvar
Britta Sannel
E-post: britta.sannel@natgeo.su.se

Kursen ges
Vt 2018, 15/1-19/3, dagtid, helfart

Anmälan
Anmälan / Kursplan