Miljöfrågor blir allt viktigare inom planeringen. Kursen ger kännedom om kommunens eller länsstyrelsens olika roller och sätt att arbeta enligt bl a förvaltningslagstiftningen, kommunallagen, plan och bygglagen (PBL) och miljöbalken. Efter kursen skall du känna till och kunna använda metoder och arbetssätt inom fysisk planering. Kursen vänder sig till biogeovetare men kan med fördel också läsas av andra studenter med grundläggande miljökunskaper.

Kursen kan ges på engelska för utländska studerande.

Behörighet
Kunskaper motsvarande minst 90 hp i geovetenskap eller geografi, eller motsvarande naturvetenskaplig eller teknikvetenskaplig utbildning. Engelska B eller motsvarande.

Kursansvar
Ingrid Stjernquist
E-post: ingrid.stjernquist@natgeo.su.se

Kursen ges
Vt 2017, 16/1-20/3, dagtid, heltid
Vt 2018, 15/1-19/3, dagtid, heltid

Anmälan
Anmälan / Kursplan