Kursen behandlar teori för och tillämpning av rumslig analys, modellering och visualisering med fjärranalys och GIS för landskapsanalys. Under kursen tränas programkännedom och bearbetnings- och visualieringsmetoder för vetenskapligt arbete.

Behörighetskrav
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande minst 90 hp i biogeovetenskap, geografi, geovetenskap eller motsvarande. Engelska B eller motsvarande.

Kursansvar
Ian Brown
E-post: ian.brown@natgeo.su.se

Kursen ges
Ht 2017, 28/8 - 30/10,  dagtid/heltid, ges endast inom masterprogrammet NGFGO
Ht 2017, 31/10 - 12/1, dagtid/heltid ges inom masterprogrammet NLANO, öppet för fristående sökande inom andra masterprogram

Anmälan
Anmälan / Kursplan