Institutionen för naturgeografi använder lärplattformen Moodle för distansundervisning.

Aktuella distanskurser hittar du på denna sida: http://moodle.natgeo.su.se
eller på denna sida: https://earthscience.se/global

Kursnyckel (Enrollment Key) ges av kursansvarig lärare i samband mehttp://moodle.natgeo.su.sed registrering på kursen.