Kursen behandlar geovetenskapliga fältmetoder. Även beskrivning och identifiering av landformer, jordarter och jordmåner i fält behandlas. Kursen innehåller en exkursion till Lertorpet. Kursen medför en kostnad på cirka 1000 kr + övriga reskostnader.

Kursen är obligatorisk inom Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning, 180 hp, men kan läsas som en fristående kurs.
Kuren ges på engelska.

Behörighet
För tillträde till kursen krävs motsvarande Tellus I - Naturgeografi, 15 hp (GE2020) och Tellus II, 12,5 hp (GE4023).

Kursen ges
St 2018, fältkurs, datum ej klart. OBS! Anmälan öppen mellan den 15/2 och 15/3, 2018
Vt 2019, fältkurs, datum ej klart.

Anmälan
Anmälan / Kursplan

Frågor om registrering
Lena Åkerblom
E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se