Syftet med detta kursmoment är att skapa förståelse för naturresursers och ekosystemens roll för samhällsekonomin och människans välfärd.

Vilka konflikter finns mellan ekonomisk tillväxt, välfärd och miljöhänsyn, och varför? Momentet syftar också till att klargöra skillnaderna mellan ekologisk ekonomi, miljöekonomi och nationalekonomi. “Ekologisk ekonomi” tar upp följande: ekonomiska verktyg i miljöns tjänst; mått på ekonomisk och ekologisk hållbarhet; tillväxt och miljö; hantering av gemensamma tillgångar; naturen som resurs samt handel och miljö.

Behörighet
Grundläggande behörighet

Kursansvar
Thomas Hahn, Stockholm Resilience Centre

Kursen ges
Vt 2017, 21/3-29/4, dagtid, heltid
Vt 2018, 20/3-27/4, dagtid, heltid

Anmälan
Anmälan / Kursplan