Under kursen kommer kopplingar mellan konsumtion, miljöpåverkan och hållbar utveckling att diskuteras ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Om hur våra konsumtions- och livsstilsmönster har förändrats under det senaste århundradet, och om hur framtidens hållbara konsumtionsmönster skulle kunna se ut. Kan vi konsumera oss till en hållbar utveckling? Kursen tar även upp och diskutera politisk konsumtion, miljömärkning och olika informationsverktyg som mäter miljöpåverkan. Vi kommer även att resonera kring hur samspelet kan se ut mellan stat, företag och individ, vad gäller konsumtion och förändrade konsumtionsmönster.

Behörighet
Grundläggande behörighet

Kursansvar
C
hristina Schaffer
E-post: christina.schaffer@natgeo.su.se

Kursen ges
Ht 2017, 30/11-12/1, dagtid, heltid

Anmälan
Anmälan / Kursplan