Kursen behandlar kommunikation i ett miljösammanhang. Under kursen analyseras olika aktörers miljökommunikationsinsatser. Särskild vikt läggs vid information, propaganda, marknadsföring och reklam.

I kursen ingår att utforma miljökommunikation samt att identifiera utmaningar, möjligheter och konflikter. Även medias hantering av miljöfrågor analyseras.

Behörighet
Grundläggande behörighet

Kursansvar
Jonas Jonsson, Institutionen för mediestudier

Christina Schaffer, Institutionen för naturgeografi
E-post: christina.schaffer@natgeo.su.se

Kursen ges
Vt 2017, 2/5-2/6, dagtid, heltid
Vt 2018, 30/4-1/6, dagtid, heltid

Anmälan
Anmälan / Kursplan