Kursen behandlar grundläggande meteorologi och klimatologi, biogeografi, glaciologi och geomorfologi. Kursen tar även upp samverkan mellan klimatet, landformsbildande processer och biotoper samt länkar mellan det fysiska landskapet och arters utbredning och även hur biogeografi kan tillämpas inom naturvården.

Kursen består av följande delar:

  • Meteorologi och klimatologi, 4 hp
  • Biogeografi, 3 hp
  • Geomorfologi och glaciologi, 8 hp

Kursen är en obligatorisk kurs första terminen på kandidatprogrammen i biogeovetenskap, geovetenskap samt geologi och geofysik, men kan även läsas som fristående kurs.

Behörighet
Matematik C och Naturkunskap B eller Matematik 3b alt 3c och Naturkunskap 2 (Områdesbehörighet 3 eller A3 med undantag för Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2).

Kursansvar
Krister Jansson
E-post: krister.jansson@natgeo.su.se

Kursen ges
Ht 2017, 31/10-12/1, dagtid, helfart.
Ht 2018, 5/11-18/1, dagtid, helfart.

Anmälan
Anmälan / Kursplan