Momentet behandlar både generella globaliserings- och utvecklingsfrågor, och ger med fallexempel inblick i några enskilda utvecklingsländers situation.
Momentet tar också upp frågor såsom: Vad är globalisering? Går det att generalisera i Nord-Syd-frågor? Vad innebär hållbar utveckling ur fattiga länders perspektiv? Vilken roll har demokrati, mänskliga rättigheter och konflikter i länders utvecklingsprocess? Målsättningen är att skapa förståelse för komplexiteten i utvecklingsproblematiken, samt att belysa sambanden mellan globalisering, utveckling och miljö. Även målkonflikter för hållbar utveckling ur ett Nord-Sydperspektiv behandlas under momentet.

Behörighet
Grundläggande behörighet

Kursansvar
Lowe Börjeson, Kulturgeografiska institutionen

Kursen ges
Vt 2017, 16/2-20/3, dagtid, heltid
Vt 2018, 15/2-19/3, dagtid, heltid

Anmälan
Anmälan / kursplan