Geografi IIIL med ämnesdidaktik utgör tredje geografiterminen inom ämneslärarprogrammet. Geografins lärdomshistoria och dagens geografiska forskningsfält med olika forskningsområden, teorier, källmaterial och metoder diskuteras. Det självständiga arbetet bygger på eget fältarbete och ämnesfördjupning. Ämnesdidaktiken behandlar och analyserar geografiämnets olika moment och transformerar geografikunskaper från universitetsämne till skolämne. Vidare behandlas hur planering och genomförande av undervisning kan organiseras så att goda betingelser för lärande skapas.

Ingående moment är:

  • Vetenskapsfilosofi, vetenskaplighet och geografisk idéhistoria, 7,5 hp
  • Samhällsplaneringens grunder, 4,5 hp
  • Ämnesdidaktik, 3 hp
  • Projektarbete, 15 hp

I kursen ingår ett moment om ämnesdidaktik som ges av HSD. Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet för gymnasiet i samarbete med HSD.

Behörighet
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Geografi IIL med ämnesdidaktik, 30 hp (GE4017).

Kursansvar
Sophie Trygger
E-post: sophie.trygger@natgeo.su.se

Peter Kinlund
Kulturgeografiska institutionen
E-post: peter.kinlund@humangeo.su.se

Kursen ges
Ht 2017, 28/8-12/1, dagtid, heltid
Vt 2018, 15/1-1/6, dagtid, heltid
Ht 2018, 3/9-20/1, dagtid, heltid
Vt 2019, 21/1-7/6, dagtid, heltid

Anmälan
Anmälan / kursplan