Du lär dig grunderna i geografiämnet som vetenskap och får en introduktion till att tillämpa de geografiska kunskaperna och färdigheterna praktiskt i samband med omvärldsanalys. I en allt mer globaliserad värld krävs vid analys av dagens komplexa miljö- och samhällsproblem förmåga att se samband mellan människa, livsstil, samhällsutveckling och naturmiljö i ett helhetsperspektiv.

Geografiämnet förenar samhällsvetenskap och naturvetenskap och i kursen lär du dig om jordens olika naturmiljöer och hur de kan kopplas till exempelvis klimat, klimatförändringar och väderprocesser, vattenfrågor och vattnets betydelse i landskapet, berggrundens och jordtäckets bildning och egenskaper, landformer och landskapsförändrande processer, ekologi och vegetation. Vidare hur dessa företeelser i naturen samverkar med människans aktivitet och samhällsutveckling i olika delar av världen. Helhetsbilden och förmåga att se samband kräver även att du lär dig om människans livsvillkor i olika delar av jorden, exempelvis om befolkningsutveckling, lokalsamhällen och urbanisering, globalisering, resursutnyttjande och resurskonflikter, miljöpåverkan och kopplingar till politiska och ekonomiska system. I samband med tillämpningar lär du dig använda geografiska metoder som GIS, fjärranalys med satellit- och flygbilder, digitala och analoga kartor, statistik, intervjuteknik och andra källor som ingår i geografisk analys.

En viktig del av utbildningen är övningar, fältstudier och exkursioner och du kommer under kursen ibland vara ute i fält och tillämpa de ämnesteoretiska kunskaperna.

Kursen ingår i lärarutbildningen för geografilärare på årskurs 7-9 och gymnasiet. Kan även ingå som breddningsämne.

Behörighet
Grundläggande behörighet (kursen ges endast inom lärarprogrammet)

Anmälan
Du som är lärarprogramsstudent och ska läsa kursen ska kontakta Kerstin Hörnby, E-post: kerstin.hornby@natgeo.su.se

Kursplan
Kursplan