Kunskap om olika delar av världen har traditionellt förmedlats genom symboler i kartor utvecklade under århundraden. Idag ligger fokus på informationen bakom kartsymbolerna. Resultaten från analyser baserade på geografiska data (geodata), är centrala i internationella överenskommelser och i den politiska dagordningen som kräver fortlöpande rapportering om miljöförändringar, men resultaten ligger även till grund för katastrofhantering, samhällsplanering och klimatforskning.

Geodata samlas in genom olika metoder som t.ex. fjärranalys, flygbildstolkning och fältbaserad kartläggning. Med geografiska informationssystem (GIS) bearbetas geodata och vi kan utföra olika typer av analyser och modelleringar. Geografiska informationssystem möjliggör en effektiv hantering och jämförelse av olika slags rumslig information i och med att dessa kan kopplas till gemensamma geografiska koordinatsystem.

Detta masterprogram utvecklar studenternas färdigheter inom fotogrammetri, fjärranalys och GIS, och inom metodik för dataanalys och presentation med inriktning på naturgeografi och kvartärgeologi. Studenter från denna masterutbildning är eftersökta på arbetsmarknaden, t.ex. inom myndigheter, konsultbolag och organisationer, som SMHI, Lantmäteriet, Trafikverket, länsstyrelser och kommuner, men även inom privat verksamhet, t.ex. miljökonsultbolag, rådgivning och analys.

Under programmet med start Ht 2016 läser du följande kurser

År 1 Kurser
Ht, A-B Tillämpad fjärranalys och GIS för landskapsanalys, 15 hp
Ht, C-D Geografisk analys och visualisering i GIS, 15 hp
Vt, A Positionering, kartprojektioner och digital fotogrammetri, 7,5 hp
Vt, B  Fjärranalys och digital bildbehandling, 7,5 hp
Vt, C-D Valfria kurser, 15 hp
 År 2 Valfria kurser, 15/30 hp
  Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi, 30/45/60 hp

 

Under programmet med start Ht 2017 och Ht 2018 läser du följande kurser

År 1 Kurser
Ht, A-B Tillämpad fjärranalys och GIS för landskapsanalys, 15 hp
Ht, C-D Geografisk analys och visualisering i GIS, 15 hp
Vt, A-B Avancerad fjärranalys, 15 hp
Vt, C-D Valfria kurser, 15 hp
 År 2 Valfria kurser, 15/30 hp
  Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi, 30/45/60 hp

Examen
Masterprogrammet i geomatik med fjärranalys och GIS, 120 hp leder till följande examen:
Naturvetenskaplig masterexamen (120 högskolepoäng)
Huvudområde: Naturgeografi och kvartärgeologi
Inriktning: Geomatik med fjärranalys och GIS

Programansvar
Ian Brown
E-post: ian.brown@natgeo.su.se
Rum: T425

Behörighet
För tillträde till programmet krävs kunskaper motsvarande kandidatexamen i biogeovetenskap, geografi, geovetenskap eller motsvarande naturvetenskapligt eller teknikvetenskapligt ämne. Engelska B eller motsvarande.

Med motsvarande teknikvetenskapligt ämne menas att du ska ha läst motsvarande 90 hp geovetenskap/biogeovetenskap/geografi inom din utbildning eller ett relaterat ämne som lantmätning. En ingenjörsexamen utan koppling till landskapsstudier är inte ”motsvarande”.

Programmet startar
Ht 2018

Sista ansökningsdag
Observera det blir endast en ansökningsomgång till våra internationella masterprogram Ht 2018. Den 15 januari 2018 är sista ansökningsdag för samtliga sökanden.

Ansökningshandlingar
Utöver de dokument som krävs enligt antagning.se måste följande dokument bifogas ansökan till detta program:
1) Personligt brev med motivering till varför du vill läsa programmet (maximalt en sida)
2) CV

Om du fortfarande studerar mot en kandidatexamen när du ansöker till programmet ska du i det personliga brevet förklara vilka kurser och hur många poäng som återstår innan du har 180 hp inklusive det självständiga arbetet.  Du kan bli antagen med villkor men vi kommer bara att acceptera och anta studenter som har avslutat sina studier före 23 juni. Om du inte kan uppvisa ett examensbevis eller ett studieintyg, där alla kurser är avslutade och inrapporterade i Ladok, före den 23 juni behöver någon, vid ditt universitet, skriftligt intyga att du är färdig med alla kurser och att du endast väntar på att poäng ska bli inrapporterade (mer information om detta skickas till alla studenter som villkorligt är antagna i april).

Hur du anmäler dig och laddar upp (skickar in) dokument: https://www.antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/Anmal-dig-sa-har/
Skicka inga handlingar direkt till institutionen.

Anmälan
Utbildningsplan

Anmälan