Ska du skriva examensarbete på kandidatnivå i höst och inte har avklarat det obligatoriska momentet Vetenskaplighet 1,5 hp inom examensarbetet ska du anmäla dig till momentet.

Är du förstagångsregistrerad från och med Vt 2018 på GE6016 Geografi, examensarbete 15 hp eller GE6015 Geografi, självständigt arbete inom Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9 som andra- eller tredjeämne behöver du inte göra kursmomentet.

Har du däremot läst kurserna GE6007, GE6015 och GE6016 tidigare terminer Ht 2007 - Ht 2016 eller ska du skriva examensarbete i geovetenskap GE6009, GE6010, GE6011, GE6012, GE6013, GE6014 eller biogeovetenskap GE6008 ingår momentet och du måste anmäla dig seperat till kursmomentet.

Information om momentet Vetenskaplighet 1,5 hp och länk till anmälan:

Kontakt
Frågor besvaras av Per Cronlund på BIG, e-post: per.cronholm@su.se