Sida ger genom sitt Minor Field Studies-stipendium möjlighet för studenter att tillbringa minst 8 veckor i ett utvecklingsland för att utföra en mindre fältstudie som underlag för en kandidat-, magister- eller masteruppsats: MFS vid Stockholms universitet

Kontakt
Studentavdelningen
E-post mfs@su.se