Grundnivå Avancerad nivå
Vt 2018, period A-D Vt 2018, period A-D
Geografi II, 30 hp Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi 30/45/60 hp
Hållbar samhällsutveckling, 60 hp Ht17-Vt18 forts Examensarbete i miljövård, miljöanalys och fysisk planering 30/45/60 hp
Distanskurser Vt 2018 Geografi, examensarbete 30/45/60 hp
Tellus I - Naturgeografi, 15 hp, distanskurs

Examensarbetet måste följa terminstiderna och
periodindelningen och starta period A eller C.

Registrering under St 2018 kräver
framförhållning och registreringen måste täcka hela St 2018, dvs 15 hp, 100%.

Tellus II - Naturgeografi, 12,5 hp, distanskurs
Geografiska informationssystem, 7,5 hp, distanskurs
Geovetenskap - ämnesfördjupning, 15 hp

Kartografi och kartdesign, 15 hp, distanskurs

Vt 2018, period A-B Vt 2018, period A-B
GIS och fjärranalys, 15 hp Avancerad fjärranalys, 15 hp
Miljövård och miljöarbete, 15 hp Informations- och modelleringssystem för mark- och vattenresurser, 15 hp

Naturgeografi och kvartärgeologi – ämnesfördjupning och vetenskaplig presentationsteknik, 15 hp

Kvartära klimat- och miljörekonstruktioner, 15 hp
  Miljövård och samhällsplanering, 15 hp
Vt 2018, period C-D Vt 2018, period C-D
Kartografi och kartframställning, 15 hp Internationell miljövård, 15 hp
Geografi, examensarbete, 15 hp Landskapsekologi - kartering och analys, 15 hp

Examensarbete i geovetenskap:

Naturgeografi, examensarbete, 15 hp
Kvartärgeologi, examensarbete, 15 hp
Hydrologi och hydrogeologi, examensarbete, 15 hp

Riskbedömnings- och förvaltningsmetoder för mark- och vattenresurser, 15 hp

Vt 2018, period A Vt 2018, period A
Miljöetik, 7,5 hp Permafrost - påverkan på ekosystem och hydrologi, 7,5 hp
Vt 2018, period B Vt 2018, period B
Statistiska metoder i geovetenskap, 7,5 hp Glaciologi, 7,5 hp
Utveckling, globalisering och miljö, 7,5 hp  
Vt 2018, period C Vt 2018, period C
Ekologisk ekonomi, 7,5 hp

Kvartär sedimentologi, 7,5 hp

Vt 2018, period D Vt 2018, period D
Kvartärgeologi, 7,5 hp

Klimatmodellsimuleringar, 7,5 hp

Miljökommunikation, 7,5 hp Paleoglaciologi, 7,5 hp
   
Praktik på grundnivå Praktik på avancerad nivå