Institutionen för naturgeografi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för naturgeografi
Slussen

Boka in alumnträff i Geohuset

Med tema: Kunskap i geo- och miljövetenskaper bygger samhället!

Sydtoppen_TomasHallstan

Ny mätning av Sydtoppen

Smältperioden är slut och en ny mätning gjordes den 3 september

Drivved på Grönland. Foto: Björn Gunnarson.

Jakten på drivved i norra Arktis!

Tusentals år gammal drivved kan ge ledtrådar till hur havsströmmar och havsis har varierat tillbaka i tiden.

Bilder tagna med drönare ska ge information om platserna där gräsmarksväxter finns. Foto: Mark Ghaly

Vad gör vissa landskap mer artrika än andra?

Ny teknik kombineras med historiska landskapsförändringar för att identifiera indikatorer för hög biologisk mångfald.

Fladdermöss. Foto: Jens Rydell (http://www.fladdermus.net/naturfoto/)

Rapportera in dina fladdermusobservationer på BatMapper.org

Hjälp forskarna och rapportera in dina observationer av fladdermöss. Forskarna behöver hjälp av allmänheten att få veta var fladdermössen bor.