Institutionen för naturgeografi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för naturgeografi
    Höstterminen 2021

    Anmälan är öppen till kurser och program höstterminen 2021

    Ht 2021 erbjuder vi följande kandidatprogram och kurser. Anmälan görs på antagning.se och stänger den 15 april.

    Information

    Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

    Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

    Jordprov. Foto: Gustaf Hugelius.

    Två nya studier om hur organiskt kol fördelas i marken i Arktis

    Två vetenskapliga artiklar ger en bättre förståelse för den rumsliga variationen av organiskt markkol i permafrostregionen i Arktis.

    Hydroklimatiska förändringar studeras i våtmarker.

    Vissa våtmarker är utsatta för hög klimatstress

    Hydroklimatiska förändringar studeras i våtmarker i olika klimatzoner i världen för en 40-årsperiod.

    SCEG - Student Council of Environmental and Geo science

    SCEG:s studietips för distansutbildning!

    SCEG hade ett möte där vi diskuterade våra olika erfarenheter av att studera hemma. Vi samlade in och skrev ner några tips för att dela med er alla. Vi hoppas att de kommer att vara till hjälp!