Institutionen för naturgeografi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för naturgeografi
Jonathan Spikar sin avhandling

Jonathan Stoltz har spikat och disputerat

Jonathans avhandling handlar bland annat om grönområdens hälsoeffekter på människor.

Markkollaps till följd av tinande permafrost, Misaw Lake i centrala Kanada (Foto: Britta Sannel)

Ökade utsläpp av växthusgaser vid snabb upptining av permafrost

Klimatpåverkan från tinande permafrost kan fördubblas till följd av landskapsförändringar som hittills inte finns med i klimatmodellerna.

Vattenglas

Ny samverkan om hållbar vattenförsörjning

Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i samarbete med Gia Destouni och Zahra Kalantari startar projektet "Hållbar vattenförsörjning - tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat".

Geovetenskapliga ämnesrådet

GÄR Geovetenskapliga studentrådet

Vill du vara med i Geovetenskapliga studentrådet GÄR och bevaka dina och andra studerandes intressen i studiefrågor under studietiden? Nu har GÄR startat igen och du behövs!