Institutionen för naturgeografi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för naturgeografi
Information

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Stensjö by. Foto: Sara Cousins.

Unikt landskapsekologiskt experiment i Stensjö by

Nya forskningsmedel från Kungliga Vitterhetsakademin för att följa upp skötselförändringars påverkan på vegetationen.

Arktiska spår: Natur och kultur i rörelse

Ny bok om Arktis Natur och kultur

Boken är samarbete mellan Nordiska museet och forskare vid Stockholms universitet som bygger vidare på utställningen Arktis -medan isen smälter.

Astrid Söderberg Widding

Studenthälsning från rektor Astrid Söderbergh Widding

Följ GÄR på Instagram!

Nu kan du följa GÄR på Instagram!

Vill du också vara med i GÄR? Kontakta oss på gar.amnesrad@gmail.com