Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi. (24 Kb)