• Stefan Wastegård, funding from VR for the project: Exakt korrelation av senkvartära klimatarkiv i området runt Nordatlanten
  • Ylva Sjöberg, funding from FORMAS for the projectKopplade förändringar i permafrost och hydrologi i och med Arktisk uppvärmning - kvantifiering av förändringar i permafrost och vattentemperaturer med hjälp av ny modelleringsteknik och fältmätningar
  • Fernando Jaramillofunding from FORMAS for the project: Lägga grönt till blått: En integrerad uppdatering av globala och regionala sötvattenskonsumtionsuppskattningar
  • Alistair Auffretfunding from FORMAS for the project Markanvändning- och klimatförändringars påverkan på växtdiversitet och -utbredningar
  • Stefano Manzonifunding from FORMAS for a joint application: Predictive models of carbon dynamics in managed forests based on metatranscriptomic analyses of microbial traits
  • Steve Lyon is co-applicant for a FORMAS proposal that was granted: A Framework for improving water resources data using hydraulic modelling.