Research News

  1. You are here:
  2. Start
  3. Department of Physical Geography
  4. Climate Science and Quaternary Geology Research Unit
  5. Research News
  6. CQ member in media: The reindeer are already affected by climate change

CQ member in media: The reindeer are already affected by climate change

Varmare vintrar drabbar renar

 

Nya perspektiv fås genom samverkan.

En dag för tre år sedan insnöade i Nikkaloukta och över en fika startade ett samverkansprojekt mellan Gunhild Rosqvist, föreståndare för Tarfala forskningsstation, och renskötarna i området.

Projektet syftar till att öka kunskapen om hur klimatförändringar påverkar fjällekosystem genom att kombinera klimatforskning med traditionell samisk kunskap och modern teknik (används av både forskare och renskötare). Genom att gemensamt formulera frågor fås nya perspektiv på både forsknig och forskningens samhällsnytta.
 

Läs artikel i DN

Se film om projektet

Bookmark and share Tell a friend

Tweets by @ClimQuat