Namn Personlig hemsida med kontaktuppgifter Forskningsenhet
Panagiotopoulou, Dimitra Personlig hemsida Biogeography and Geomatics
Plamtag Juri Personlig hemsida Hydrologi, vattenresurser och permafrost
Pannentier Romain Personlig hemsida Hydrologi, vattenresurser och permafrost
Pietron Jan Personlig hemsida Hydrologi, vattenresurser och permafrost
Plikk Anna Personlig hemsida Klimatvetenskap och kvartärgeologi
Prieto Carmen Personlig hemsida Hydrologi, vattenresurser och permafrost
Risberg Jan Personlig hemsida Klimatvetenskap och kvartärgeologi
Rocha Eva Personlig hemsida Klimatvetenskap och kvartärgeologi
Rosqvist Gunhild Personlig hemsida Klimatvetenskap och kvartärgeologi