Genom att analysera landskapselement kan vi rekonstruera miljöer och processer som tidigare verkat i landskapet, och vi har ett särskilt fokus på områden som är eller har varit täckta av glaciärer och inlandsisar. Vi forskar också om pågående processer, såväl på glaciärer som inom mer tillämpad forskning i tropiska områden.

De metoder vi använder är t ex fältinsamling av data, fjärranalys, GIS-analys, datering av sediment och landformer, samt numerisk modellering. Vi bedriver forskning i alla nedisade områden på jorden, bl a Antarktis, Arktis, Nordamerika, norra Europa och Asien, och Centralasiatiska högländerna; men även i icke-glaciala miljöer, som t e x Medelhavsområdet och Östafrika.

En viktig del av vår forskningsinfrastruktur är Tarfala vetenskapliga station i norra Sverige, där vi bedriver monitoring av glaciärer och hydrologi. Stationen fungerar också som bas för fältundervisning i arktisk och alpin miljö.