Thawing coastal permafrost in Arctic Canada (note person in photo for scale). Photo: Gustaf Hugelius
Tinande permafrost vid kusten i Arktiska Kanada (se personen till vänster för skala). Foto: Gustaf Hugelius.


Att Arktis värms snabbare än resten av planeten har vi vetat länge och även att permafrosten, mark som är frusen året om, tinar i norr. I den här studien har vi byggt vidare på existerande kunskap om hur lufttemperaturen påverkar permafrost för att avslöja hur känslig permafrosten är inför framtida klimatförändringar.

– Nu kan vi för första gången visa hur mycket permafrost som väntas gå förlorad i relation till den totala globala uppvärmningen, säger Gustaf Hugelius. Vi har använt kartor av permafrost tillsammans med klimatdata från 1900-talet för att se hur permafrosten hänger ihop med klimatet. Sedan användes information från ett flertal olika klimatmodeller, ihop med olika scenarier av stabiliserad global uppvärmning, för att projicera förlusten av permafrost in i framtiden.  

En grad av global uppvärmning kan tina permafrost motsvarande nio gånger Sveriges yta

Permafrost påverkas i stor grad av ambitiösa globala utsläppsminskningar, i linje med det som beslutades i COP21-avtalet i Paris. Forskare från Storbritannien, Sverige och Norge har nu publicerat en studie i Nature Climate Change som visar att varje grad av global uppvärmning kan leda till en förlust av 4 miljoner kvadratkilometer permafrost. Det motsvarar nio gånger Sveriges yta. En sådan förlust av permafrost kommer att leda till ökade utsläpp av växthusgaser samt stora problem för infrastruktur och städer som är byggda på permafrosten.     

Ett klimatmål på 1,5 graders global uppvärmning kan rädda 2 miljoner kvadratkilometer permafrost

På ett sätt är detta dystra nyheter. Resultaten visar att en global uppvärmning som begränsas till 2 grader kan leda till en förlust på 40 % av jordens permafrost. Fast samtidigt visar studien också att en kraftig begräsning av utsläpp nu kan minska den förlusten betydligt. Huvudförfattaren Sarah Chadburn (University of Exeter) förklarar: ”ett lägre stabiliseringsmål på 1,5 graders global uppvärmning skulle rädda 2 miljoner kvadratkilometer permafrost”. 

Thawing permafrost in Siberian polygonal tundra. Photo: Gustaf Hugelius.
Tinande permafrost i Sibirien. Foto: Gustaf Hugelius.