Daniela Guasconi berättar om varför hon forskar under ytan!

Heather Wood håller på att starta projektet: ”BatMapper, recording the biodiversity of bats” och vill ha hjälp att observera fladdermöss! (intervjun är på engelska)

Marianne Stoessel berättar om sin forskning och hur hon upptäcker biologisk mångfald från sitt kontor!

Sara Cousins berättar om biologisk mångfald på strandängar som kan hotas av framtida havsnivåförändringar.

Sara Cousins visar hur biologisk mångfald kan se ut på en äng som har bete, slåtter och klarat sig undan konstgödning!