Skapas en symbios i marken är det möjligt för växterna att dra nytta av mikroorganismerna.Foto: Stefano Manzoni

Växter och mikroorganismer i jorden skiljer sig på flera sätt, speciellt hur de är uppbyggda. Växterna innehåller mycket kväve och en lägre andel fosfor än vad mikroorganismerna gör. Detta innebär att de kräver olika typer av näring för att trivas – högre andel kväve för växter medan mikroorganismerna gillar fosfor.

Obalanser i näringsinnehåll kan motverka tillväxten

I marken, där både växter och mikroorganismer söker sin näring, finns kväve och fosfor i varierande mängder. Detta skapar ett antal alternativ, från liten tillgång på kväve och stor tillgång på fosfor till den motsatta situationen. Tillförsel av näring förändrar dessutom tillgängligheten av näringsämnen, vilket kan skapa obalanser i näringsinnehållet och därmed motverka tillväxten. Även om gödsling i de allra flesta fall är till nytta, då det tillför den näring växterna och mikroorganismer behöver, kan det i vissa fall vara ogynnsamt.

Foto: PNNL Creative Services
Förhållandet mellan fosfor och kväve i marken är avgörande. Foto: PNNL Creative Services

Eftersom mikroorganismerna i jorden behöver förhållandevis mer fosfor än vad växterna behöver innebär det att tillförsel av fosfor i marken får mikroorganismerna att växa snabbare och därmed använda den kväve som var tänkt för växterna. Det innebär i sin tur att växterna kan bli utan kväve och drabbas av minskad tillväxt. Kunskap om vad mikroorganismerna i jorden kräver för näring är avgörande för att förstå vad gödsling har för effekter, säger Stefano Manzoni, forskare vid Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet och en av forskarna bakom den nya artikeln som studerat över 50 vetenskapliga artiklar inom området.

Symbios mellan växter och mikroorganismer

Det är dock inte alltid en kamp växter och mikroorganismer emellan om kvävet och fosforn i marken. Ofta utvecklas en symbios som gör det möjligt för växterna att dra nytta av de mikroorganismer som finns i jorden.
– När ett sådant samarbete finns försvinner de negativa effekterna som obalanserna i näringstillförsel kan skapa. Växterna och mikroorganismerna i marken kan då dela på resurserna istället för att slåss om dem. En bra relation mellan växter och mikroorganismer baserad på naturliga samarbeten är avgörande  för att behålla ekosystemstjänster inom jordbruk och skogen,  säger Stefano Manzoni.

Artikeln A plant–microbe interaction framework explaining nutrient effects on primary production är publicerad i Nature Ecology and Evolution.

Kontakt: Stefano Manzoni, stefano.manzoni@natgeo.su.se