Den antologi som Margareta Ihse har varit redaktör för; om ”Landskap - ett vidsträckt begrepp” med 12 författare: presenterades på ett seminarium på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA) den 15 oktober. Det är landskapskommitténs avslutningsseminarium, den kommitté Margareta varit ordförande för i fyra år.

Skriften finns som pdf på hemsidan: ksla.se