Ett flerårigt djupborrningsprojekt, EastGRIP, pågår på Grönland där forskarna studerar hur snabbt inlandsisen krymper kopplat till dagens uppvärmning. I slutet av maj byter Margareta Hansson, Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet, den grönskande försommaren mot Grönlands snö- och islandskap. Hon ska leda forskningsarbetet högt uppe på den flera kilometer tjocka isen.

EastGRIP
De första forskarna för säsongen anländer till borrplatsen EastGRIP på Grönland drygt två km upp på inlandsisen. Foto: East Greenland Ice-core project, www.eastgrip.org


Margareta intervjuas i en film (ca 4 min lång) av två elever i åk 8, Fredrika Dahlberg Skog och Vera Holmgren från Torsviks skola på Lidingö.

Läs mer om djupborrningen på projektet EGRIPs hemsida.

och på Stockholms universitets webb.

Lite senare under fältsäsongen kommer en av våra alumner, Sofia Kjellman, som nu är doktorand på UiT The Arctic University of Norway, att ansluta sig till borrteamet. Sofia kommer att hjälpa till att analysera isotoper i iskärnorna.