The emerging glacial surfaces on the Baltic shore at Forsmark
Glacialt slipade hällar sticker upp ur Östersjön vid Forsmark.


Östersjöns utveckling under och efter reträtten av det sista Fennoskandiska istäcket är en fascinerande historia om en serie retirerande isar, enorma issjöar, de första invallningarna av havsvatten och landhöjning. Det är en bild som kommit fram genom att olika kunskapsbitar noggrant lagts ihop av geologer under det senaste århundradet. Men två grundläggande frågor kan ha förbisetts: hur gammal är egentligen klippbassängen som håller Östersjön och hur bildades den? Två forskare vid Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet, Adrian Hall och Mikis van Boeckel, har nu kommit fram till att svaren finns i Polen.

Läs mer om deras forskning som beskriver en fascinerande historia om Östersjöns utveckling under ytan:

Populärvetenskaplig artikel på engelska

Vetenskapliga artikeln