Björn och hans kollega, Hans Linderholm (Göteborgs universitet) utgör dendro-teamet på Expedition Ryder 2019 där ca 50 forskare deltar. 

Björn Gunnarson på Grönland.
Björn Gunnarson på Grönland.

Björn och Hans kommer att leta drivved för att genomföra en dendrokronologisk studie. Dendro är den vetenskapliga termen på träd, men träd på Grönland? Träd eller mer exakt drivved, har länge varit en naturlig naturresurs för människor som lever i Arktis. Hur kommer de hit? 

Karta som visar havsströmmar i Arktis.
Karta som visar havsströmmar i Arktis.

Innan träden avslutar sin resa på någon strand i ishavet har de växt i invid någon av de många floder som flyter ut i den arktiska bassängen. De har ramlat i någon av de många floderna och förts med vattnet norrut. Där har de frusit fast i isen som drivved och transporterats med havsströmmarna runt runt i ishavet. Ibland lossnar drivveden ifrån isens grepp och flyter iland på någon ö. 

Insamling av drivved på Grönland. Foto: Björn Gunnarson.
Insamling av drivved på Grönland. Foto: Björn Gunnarson.


- Med hjälp av dendrokronologi, kan vi mycket exakt (årligt) datera träden och få en klar uppfattning hur länge de har varit fastfrusna i isen. Vi kan även noga bestämma var träden har sitt ursprung tex i Sibirien eller Nordamerika på några mils noggrannhet. Det är en viktig pusselbit att veta hur snabbt strömmarna har rört sig och hur länge vi har haft avsmältning i regionen, säger Björn Gunnarson.

Solnedgång på Grönland, Expedition Ryder 2019. Foto: Björn Gunnarson.
Grönland, Expedition Ryder 2019. Foto: Björn Gunnarson.


Följ Björns bloggar här