Johan Kuylenstierna. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet.
Johan Kuylenstierna. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet.

Regeringens nya forskningsberedning består av 12 experter med stor kunskap om svensk forskning. Förutom Johan Kuylenstierna är rektor Astrid Söderbergh Widding och Olle Lundberg, professor, Institutionen för folkhälsovetenskap med från Stockholms universitet.

Beredningens huvuduppgift är att vara rådgivare till regeringen i utarbetandet av forskningspolitiken för de kommande åren.

Uppdraget beskrivs så här:

"Beredningens huvuduppgift är att vara rådgivare till regeringen i utarbetandet av forskningspolitiken för de kommande åren. Regeringens ambition är att försvara Sveriges position som en ledande forskningsnation, värna den fria forskningen samtidigt som forskningspolitiken ska svara mot globala och nationella samhällsutmaningar.

På dagordningen kommer det även finnas frågor om kompetensförsörjning inom vård, skola och näringsliv samt, som ett tvärgående tema, forskning och kunskap för att bemöta forskningsresistens, alternativa fakta och populism.

Forskningsberedningen kommer att fungera som rådgivare i detta arbete men kan även lämna underlag till andra instanser, som det nationella innovationsråd som bistår regeringen."

Läs mer här.