Forskningsnyheter

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för naturgeografi
  4. Forskning
  5. Forskningsnyheter
  6. Klimatförändringar studeras i brett perspektiv

Klimatförändringar studeras i brett perspektiv

Vad händer med vatten- och markförhållanden, ekologi och biologisk mångfald? Och hur påverkas växt- och djurarter när temperaturen stiger? Forskarna vid Ekoklim söker svaren.

 

Georgia Destouni. Foto: Niklas Björling
Georgia Destouni. Foto: Niklas Björling

Det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Ekoklim har funnits vid Stockholms universitet sedan 2010 efter att ha tilldelats ett av de långsiktiga stöden för strategisk forskning som regeringen utlyste via forskningsråden.

Verksamheten har varit indelad i fyra forskningsområden med inriktning på landskapsprocesser, biodiversitet, ekosystemtjänster och adaptiv styrning. Under de första åren har Ekoklim fört samman närmare 70 forskare från Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Institutionen för naturgeografi, Zoologiska institutionen, Stockholms resilienscentrum och Bolincentret för klimatforskning; det sistnämnda gick Ekoklim även samman med i somras.

Under den första fasen på fem-sex år skulle Ekoklim föra samman och utveckla fruktbara samarbeten mellan olika discipliner som behövs för att greppa över och angripa programmets breda förändringsperspektiv, säger Georgia Destouni som är professor i hydrologi och ansvarig för forskningsområdet landskapsprocesser inom Ekoklim.

Vi har lyckats väl med detta och samarbetet har givit viktiga vetenskapliga bidrag. Nu går Ekoklim in i en andra fas av formell centrumbildning genom samgåendet med Bolincentret för klimatforskning. Sammanslagningen breddar forskningsperspektivet för båda programmen till att omfatta flera parallella drivkrafter och typer av förändringar. Det ger ökad processförståelse och bättre grund för de modeller som behövs för att kvantifiera och förutsäga förändringarna.

Uppmärksammade resultat

Enligt Georgia Destouni har forskningen framgångsrikt visat att förändringarna i mänsklig mark- och vattenanvändning under det senaste århundradet varit minst lika viktiga drivkrafter till förändringar av naturresurser och ekologi i landskapet som temperatur- och nederbördsförändringarna. Dessa olika typer av förändringar påverkar också varandra – åt båda hållen, så att landskapsförändringar kan driva temperaturförändringar och vice versa.

Ekoklims forskning har bland annat fått uppmärksamhet i EU-kommissionens nyhetsbrev om policyrelevant forskning inom miljöområdet. Vetenskapliga artiklar om bland annat vattenkonsumtion och mänskliga fotavtryck har även fått stor uppmärksamhet i internationell media. Ett annat exempel på uppmärksammad forskning, som har använt medborgarvetenskapliga data, handlar om hur det varmare klimatet har fått fjärilar att flyga tidigare på våren.

Läs mer på Ekolims hemsida: http://www.zoologi.su.se/ekoklim

Text: Per Larsson

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Prefekt
Georgia Destouni
E-post: georgia.destouni@natgeo.su.se

Studierektor för forskarutbildningen
Helle Skånes
E-post: helle.skanes@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 47 73

Ämnesansvarig för utbildning på forskarnivå i naturgeografi
Stefan Wastegård
E-post: stefan.wastegard@geo.su.se
Telefon: 08-16 48 92  Rum: X420

Pressansvarig
Qiong Zhang
E-post: qiong.zhang@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 48 76
Mobil: 0739-75 70 66
Rum: X423

Tarfala_smal
Neo_smal

Swedish Infrastructure for Ecosystem Science

Tarfala-SITES
Forskningsdatabasen
Sök publikationer i DiVA
Forskningsservice