Jordprovtagning i Lenaflodens delta, norra Sibirien. Foto: Matthias Siewert.
Jordprovtagning i Lenaflodens delta, norra Sibirien. Foto: Matthias Siewert.


Gustaf Hugelius, Institutionen för naturgeografi vid Stockholms universitet, är medförfattare till en ny artikel i Nature Communications Earth & Environment.

- I den här studien använder vi en kombination av kartor och klimatmodeller för att uppskatta hur känslig markens omsättning av kol är för klimatuppvärmningen, säger Gustaf. Vi antar att produktiviteten i ekosystemen är stabil, men vi ändrar projicerad markandning och uppskattar hur de globala kollagren i marken kommer att förändras vid jämvikt utifrån olika globala uppvärmningsscenarier.

Resultaten visar att vid två graders global uppvärmning kan det frigöras 230 miljarder ton kol. Dessa utsläpp är mycket stora, det motsvarar ungefär den totala ökningen av koldioxid i atmosfären sedan industrialiseringens början. Men utsläppen kommer att ske över tidsskalor på flera århundraden och kommer delvis att kompenseras av andra naturliga processer, såsom upptag av kol i växter eller i världshaven.

Mer information

SVT intervjuade Gustaf om resultaten. Länk här: "Två graders uppvärmning kan dubbla utsläppen av koldioxid".

Läs mer i vetenskapliga tidskriften Nature Communications i artikeln med titeln "A spatial emergent constraint on the sensitivity of soil carbon turnover to global warming".

Lär dig mer om koldioxiden i atmosfären i Vetenskapens värld på SVT play. Länk här: ”Teknikerna som vill hacka klimatet”.

Kontakt

Gustaf Hugelius
E-post: gustaf.hugelius@natgeo.su.se