Med den nya metoden har 7069 kartblad digitaliserats av Ekonomiska kartan (källa: Lantmäteriet) som visar markanvändningen från 1900-talets mitt. Tillsammans motsvarar kartorna ett område på över 175 000 km2.

- Historiska kartor ger oss en fantastisk inblick i hur landskapet såg ut förr och har många olika användningsområden inom såväl forskning som kulturhistoria och natur- och samhällsplanering, säger Alistair Auffret.

Idag finns en stor mängd historiska kartor i inskannat format, men för att kunna använda dem i kvantitativa analyser behöver man plocka ut informationen ur kartorna vilket ofta sker genom manuell digitalisering (det betyder i princip man ritar av kartan i digital miljö). Problemet är att den här typen av digitalisering av historiska kartor är en omständlig och tidskrävande process. Det innebär att digitaliseringen i praktiken oftast sker på landskapsnivå, det vill säga för ytor motsvarande några kvadratkilometer.

Forskarna har använt sin nya metod för att digitalisera 7069 blad . Tillsammans motsvarar kartbladen ett område I södra Sveriga på över 175 000 km2.

- Vår förhoppning är att de digitaliserade kartorna ska användas både av andra forskare och offentlig sektor i Sverige för att öka kunskapen om hur växter och djur påverkas av markanvändningsförändringar, användas som underlag till beslut om naturskydd och jordbruksstöd för restaurering och skötsel av betesmarker och slåtterängar samt vid samhällsplanering, säger Alistair Auffret. Vi hoppas också att själva metoden kan användas av andra för att förenkla digitaliseringen av historiska kartor.

De digitaliserade kartorna för Sveriges 15 sydligaste län i tif-format (lämpligt för GIS-analyser) finns att ladda ner på Figshare [https://doi.org/10.17045/sthlmuni.4649854]

En utförlig beskrivning av metoden finns här [http://biorxiv.org/content/early/2017/02/17/109504] och själva metoden finns på Github [https://github.com/AGAuffret/HistMapR]