Ninis Rosqvist är projektledare för ett nytt forskningsprojekt finansierat av Vinnova. Projekttitel: Ett verktyg för bedömning av snökvalitet baserat på ny teknik och samisk kunskap.

Övriga projektpartners är Laevas sameby, Svenska Samernas Riksförbund (SSR), ÅF, Uppsala universitet och SMHI.